Графици за уебната 2020/2021

Начален етап разпределение.

Прогимназиален етап седмично разписание.

 

График дистанционно обучение

 

 

Графици за учебната 2019/2020

Графици за учебната 2018/2019

График

Обща подкрепа – допълнителни часове

Учебна 2018/2019 г.

  1. М. Петрова – БЕЛ – 5 „а“ , 5“б“ кл.- вторник – 14,00-14,45 ч.  –стаята на 5 „а“ клас
  1. П. Николова –Математика –понеделник 5 „а“ и 5 „б“ кл. 14,00-14,45 ч. стаята 5 „а“ кл.
  • 6 и 7 клас      –    четвъртък 14,00 -14,45 ч. 6 и 7 кл. стаята на 3 „б“ кл.
  1. Р. Христова – БЕЛ – 6 и 7 кл. – петък– 13,30 -14,15 ч. стаята на 6 кл.
  1. Пл. Сиракова- Човек и пр/да -5 „а“, 5 „б“, 6 кл-сряда 13,30-14,15 ч. стаята на 5 „а“ клас

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

 

учебна 2018/2019година

първи учебен срок

 

 

 

 

 

Vа клас

 

 

Vб клас

 

 

VI клас

 

 

VII клас

 

Бълг. език и литература 10.12.2018г. 11.12.2018г. 10.12.2018г. 12.12.2018г.
Математика

 

13.12.2018г.        13.12.2018г. 13.12.2018г. 13.12.2018г.

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА

УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Бълг. език и литература

26.09.2018г.

 

25.09.2018г. 25.09.2018г. 26.09.2018г.

 

 Руски език

 

27.09.2018г. 27.09.2018г. 25.09.2018г. 01.10.2018г.
Математика

 

02.10.2018г.

 

02.10.2018г.

 

02.10.2018г.

 

02.10.2018г.

 

Информационни технологии 02.10.2018г. 03.10.2018г. 01.10.2018г. 04.10.2018г.
История и цивилизации 25.09.2018г. 26.09.2018г. 26.09.2018г. 25.09.2018г.
География и икономика 25.09.2018г. 25.09.2018г. 27.09. 2018г. 27. 09.2018г.
Човекът и природата 26.09. 2018г. 27.09.2018г. 26.09.2018г. –––
Биология и здравно образование  ––-  –––  ––– 25.09.2018г.
Химия и опазване на ок. среда ––-  –––  ––– 26.09.2018г.