Съобщение

На 17 май от 17,30 часа, ще се проведе родителска среща за учениците от седми клас, във връзка с предстоящото Национално външно оценяване.

От ръководството!