Графици за учебната 2023/2024 година

Втори учебен срок

Първи учебен срок

Графици за учебната 2022/2023 година

Втори учебен срок

Първи учебен срок

Графици за учебната 2021/2022

График на дейностите на класните ръководители на паралелкитте по класове, включени в национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

График на изходни нива

График на изходни нива – гимназия и прогимназия

График на класните – гимназиален и прогимназиален етап

График на контролните – гимназиален и прогимназиален етап

График на контролните начален етап

График обща подкрепа

График приемно време на родители

График спортни дейности

Седмично разписание – гимназиален и прогимназиален етап

График на дейностите на класните ръководители

Начален етап разпределение.

Прогимназиален етап седмично разписание.

График входни нива начален етап.

График на входни нива прогимназия.

График на контролните работи начален етап.

График на контролните работи прогимназия.

График обща подкрепа.

Седмично разписание начален етап.

Седмично разписание прогимназиален етап.

График дистанционно обучение

 

Графици за учебната 2019/2020

 

Графици за учебната 2018/2019

График

Обща подкрепа – допълнителни часове

Учебна 2018/2019 г.

  1. М. Петрова – БЕЛ – 5 „а“ , 5“б“ кл.- вторник – 14,00-14,45 ч.  –стаята на 5 „а“ клас
  1. П. Николова –Математика –понеделник 5 „а“ и 5 „б“ кл. 14,00-14,45 ч. стаята 5 „а“ кл.
  • 6 и 7 клас      –    четвъртък 14,00 -14,45 ч. 6 и 7 кл. стаята на 3 „б“ кл.
  1. Р. Христова – БЕЛ – 6 и 7 кл. – петък– 13,30 -14,15 ч. стаята на 6 кл.
  1. Пл. Сиракова- Човек и пр/да -5 „а“, 5 „б“, 6 кл-сряда 13,30-14,15 ч. стаята на 5 „а“ клас

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

 

учебна 2018/2019година

първи учебен срок

 

  Vа клас Vб клас VI клас VII клас
Бълг. език и литература 10.12.2018г. 11.12.2018г. 10.12.2018г. 12.12.2018г.
Математика 13.12.2018г.        13.12.2018г. 13.12.2018г. 13.12.2018г.

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА

УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Бълг. език и литература

26.09.2018г.

25.09.2018г. 25.09.2018г. 26.09.2018г.
 Руски език 27.09.2018г. 27.09.2018г. 25.09.2018г. 01.10.2018г.
Математика 02.10.2018г. 02.10.2018г. 02.10.2018г. 02.10.2018г.
Информационни технологии 02.10.2018г. 03.10.2018г. 01.10.2018г. 04.10.2018г.
История и цивилизации 25.09.2018г. 26.09.2018г. 26.09.2018г. 25.09.2018г.
География и икономика 25.09.2018г. 25.09.2018г. 27.09. 2018г. 27. 09.2018г.
Човекът и природата 26.09. 2018г. 27.09.2018г. 26.09.2018г. –––
Биология и здравно образование  ––-  –––  ––– 25.09.2018г.
Химия и опазване на ок. среда ––-  –––  ––– 26.09.2018г.