От новата учебна 2019-2020 година, училището ни работи с електронен дневник.

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.

Публикуване на известия и SMS директно в смартфоните на родителите.

Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата.

Автоматично въвеждане на събития в родителските календари.

Записване и проследяване на извънкласни дейности .

Ангажиране на учениците.

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.

Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии.

Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи.

Учениците могат да оценяват своите задания и учители.

За регистрация следвайте линка: www.shkolo.bg  (напълно безплатно) .