Във връзка с влизането на  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ  от 04.05.2023г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са:

1.Сияна Георгиева,заемаща длъжността :  ЗДАСД, ел.поща: s4ivganova1234@gmail.com , тел.за контакт: 0899157519- постоянно действащо  лице

2.Снежана Василева,заемаща длъжността: ЗДУД, ел.поща: snezhana.ne.vasileva@edu.mon.bg, тел.номер: 0878943826

p