Историята на училището в с. Л.Каравелово започва през далечната 1879г.То се помещава в съществуващата турска джамия. През 1890г. се построява църква в селото и към нея се пристроява една стая за учениците. През 1911г. започва строежа на ново училище. Построени са само две стаи, но макар и незавършено, в тях се учи до 1936г., когато със средствата на населението в селото се прави допълнителна постройка.

      През 1920-1921г. се разкрива прогимназия в училището. Първият директор на училището е Петко Димов Илиев – от 1921 до 1934г.На 21.10 1923г. министър-предстедателят и министър на Народното просвещение Александър Цанков посещава селото и училището.След 9.09.1944г. училището става районно, началните класове са слети. Пълно оформяне на училищния двор се прави през 1947г. под ръководството на директора Борис Енчев. От 1954г. класовете се оформят като напълно самостоятелни. През 1961г. се открива и осми клас, и училището става основно. През 1962-1963г. под ръководстовто на директора Николина Петрова, училището се превръща в полуинтернат. През същия период се прави пълна елитрификация на сградата, поставят се основите на кабинетното обучение. През учебната 1965-1966г. е отпразнуван тържествено първия патронен празник на училището.Проследявайки историческия път на родното училище, виждаме, че то никога не е в застой – непрекъснато се променя и обновява.

       От 1990г. учениците се обучават в помощни помещения, пригодени в класни стаи. След 13г. трудности и необичайни условия на труд, благодарения на намесата и подкрепата на кмета на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов, през 2002г. е открита обновената сграда на училището. Забележително събитие през учебната 2003-2004г. е посещението на японския посланик, който се запознава с условията на обучения и отдих на учениците в училището, създадени с финансовта помощ на Японското посолство .

       Сградата на училището, благодарение на усилията на училищното ръководство в лицето на Директора – г-н Н. Чивгънов, продължава да се разширява с нови придобивки, чрез които да бъде по-привлекателно и удобно за своите възпитаници. През 2012г. училището се включи в стартиралия проект на МОМН – “УСПЕХ” – Да направим училището привлекателно за младите хора, съфинансиран от ЕС. Оформиха се пет групи по ИИД : клуб – “Пътешественик”, “Млади предприемачи”, “С компютъра на ти”, “Сексуално и репродуктивно здраве” , “Млад журналист” – в които децата изявяват своите интереси и способности извън учебните часове. Всяка учебна година училището взима участие и в националните програми и проекти на МОМН. Възпитаниците при училището активно участват в национални, общински и областни състезания и конкурски и печелят призови места. Танцовия състав към училището взима редовно участия в Общинските фолклорни събори и празници.

           Нашето училище е едно от многото в страната, което носи името на великият писател-родолюбец – Иван Вазов. По традиция всяка година училището ни отбелязва патронния празник, засвидетелствайки почитта си към Патриарха на българската литература.Този ден отдаваме дължимото на нашия патрон, Иван Вазов – майсторътна словото, който обезсмърти героичното ни минало така, че младото поколение да не забрави уроците по родолюбие, изречени с най-чистата, най-звънливата реч. Закърмени и възпитавани с духа и родолюбието на своя патрон нашите ученици, благодарение и на квалифицирания учителски състав, получават много добра подготовка и продължават своето образование в средни училища. Училището в с. Л.Каравелово през годините е дало своя принос в българската култура и просветност –  негови ученици са учени, лекари, учители, посланици…