Конфликтна ситуация между Васил и Маринела от 6 час. Решаване на проблема с медиатор госпожа Радостина Христова.

Обучение в медиаторство  на представители на Обществения съвет в кабинета по мадиация:

Медиатор:

 

 

Изтеглете по-подробен преглед на медиацията – презентация .

Изтеглете графика на кабинета за училищна медиация.

Формуляри за попълване.