NoНаименование на професиятаНаименование на специалносттаБрой ученици
1ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪРТЕКСТООБРАБОТВАНЕ26
Реализация: Възможности за реализация в областта на приложената информатика, в административни отдели в сферата на Икономиката, да развива собствен бизнес. Балообразуване: брой точки от: /3* БЕЛ + 1*МАТ/+/1*БЕЛ+1* ИТ/ Резултати в балообразуването превърнати в точки в първата скоба са резултатите от националното външно оценяване по БЕЛ и Математика/ а във втората скоба-оценките в точки на учебни предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в 7 клас    Учебен план » Подробно описание на специалността

ИНФОРМАЦИЯ за паралелките, в които ще се осъществява прием след 7 клас за учебната 2023 / 2024 година в ОбУ “Иван Вазов“ с. Любен Каравелово

Срок на обучение: 3 години
Изходно образователно равнище- 10 клас 
Ниво по Национална квалификационна рамка (НКР): 2
Изучаван език: Английски

* Изисква се медицинско удостоверение с регистрационен номер към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар. При кандидатстване се прилага сканираното медицинско удостоверение, при записване в училището се представя оригиналът.