2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ

Написана от vazov Публикувана в: Профил на купувача

„ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА“

 

за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2017 год. по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия (обяд) по предварителни заявки за обедно хранене на ученици“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на закуски по предварителни заявки за децата от подготвителната група и за учениците от 1-7 ми клас“,

 

Продължава…

 

12/18 2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ“

Написана от Super User Публикувана в: Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ОБЯДИ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ“ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП 1. ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ

ОП 2. ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИ ОТ І-VІ КЛАС

 

Продължава…

 

12/04 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ

Написана от Super User Публикувана в: Профил на купувача

Предмен за настоящта процедура е „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ ИВАН ВАЗАВ, С. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА“ за периода 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.

 

ПП е публикувана в РОП по ID  № 9023293

Продължава…