ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ

 

„ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА“

 

за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2017 год. по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на готови ястия (обяд) по предварителни заявки за обедно хранене на ученици“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на закуски по предварителни заявки за децата от подготвителната група и за учениците от 1-7 ми клас“,

 

Сваляне на прикачените файлове:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *