Съвет на настоятелите при СНЦ

„ Училищно настоятелство Любен Кравелово“

Председател:

Йорданка Николаева Първева

Секретар:

Лидия Петрова Хаджистоева – Йоранова

Членове:

1. Станислава Колева Великова

2. Иванка Димова Митева

3. Димка Василева Костова