План-прием

No Наименование на професията Наименование на специалността Брой ученици 1 ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ 26 Реализация: Възможности за реализация в областта на приложената информатика, в административни отдели в сферата на Икономиката, да ...