ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА "ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ"   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ОБЯДИ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ" С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:               ОП 1. ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИ ...