ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ   „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА“   за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2017 ...