Старира работата по проект „Твоят час“ за учебната 2017- 2018 година.

В Основно училище „Иван Вазов“  са сформирани следните групи:

Групи за обучителни затруднения:

  1. Български  език и литература-III, IV, VI, VII клас
  2. Математика – II, IV и VII клас

Групи за занимания по интереси:

      „Аз обичам да пея“ – I и II клас

      Клуб „Здраве“- VI, VII клас

      „Млади предприемачи“- III клас

      Клуб „Предприемач“- IV клас

      Приложно творчество- V клас

Aнкетна карта

Индивидуална образователна карта

ИЗЯВИ

Клуб „Предприемачи“

Клуб „Здраве“

КЛУБ „З Д Р А В Е – Ето какво научихме!

Изява на група за обучителни затруднения по български език

Готов съм за външно оценяване /група за обучителни затруднения по математика/

AЗ ОБИЧАМ ДА ПЕЯ

В една от групите по проект „Твоят час“ е весело всеки път.

Възпитаниците на Николай Игнатов, участващи в група по пеене „Аз обичам да пея“, показаха и пред своите родители, колко забавно може да бъде в училище.

Посещението на родителите бе част от заложените теми в графика на групата.