С Решение № 584  на Министерски съвет от 20.08.2020 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, училище „Иван Вазов“, село Любен Каравелово получи статут на иновативно училище.

Учебна 2023/2024 година

Учебна 2022/2023 година

Учебна 2021/2022 година