Съобщение:

 

 

 

Уважаеми родители,

             Уведомяваме Ви, че на 17.01.2020 година /петък/ от 18.00 часа ще се проведат родителски срещипо класове от I до  VII в класните стаи на училище „ Иван Вазов“. Заповядайте!

 

 

На 17 май от 17,30 часа, ще се проведе родителска среща за учениците от седми клас, във връзка с предстоящото Национално външно оценяване.

От ръководството!