ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ“

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ОБЯДИ И ЗАКУСКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ“ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

            ОП 1. ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ /ОБЯД/ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ

            ОП 2. ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИ ОТ І-VІ КЛАС

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *